Дачненський ліцей №2 Дачненської сільської ради

 

Освітній процес

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Реквізити закладу

Тип закладу -  загальноосвітній.

Орієнтовна кількість класів - 29 (з них:11-початкових,13-гімназичних,

5-загальноосвітніх).

Орієнтовна кількість учнів – 640 (з них: 261- у початковій школі,  284 -у гімназичних класах, 95 у загальноосвітніх класах).

Статутом закладу визначено  мовою навчання  українську мову.

Освітня програма закладу загальної середньої освіти Дачненський навчально-виховний комплекс «Школа -гімназія» на 2021/2022 навчальний рік розроблена згідно з Конституцією України (ст. 53), на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та складена відповідно до основних вимог нормативних документів:

 •  Розпорядження № 988 Концепції Нової української школи та Розпорядження Кабінету Міністрів України № 903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • Постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688);
 • Постанови Кабінету міністрів України від 24.07.2019 №688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №538 від 07.08.2013 р.);
 • Наказу МОН України. 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • Наказу МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 • Наказу МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;
 • Наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;
 • Наказу МОН України від 08.10.2019 №1272 «Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я., 1-2 клас»;
 • Наказ МОН України від 03.02.2021 № 140 «Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Гавриш І. В., 1-4 клас»;
 • Наказу МОН України від 08.10.2019 №1273 «Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я., 3-4 клас»;
 •  Наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;
 • Наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;
 • Наказу МОН України від 20.08.2018 №924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу у Новій українській школі»;
 • Наказу МОН України від 27.08.2019 №1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу»;
 • Наказу МОН України від 25.06.2018 №677 «Про затвердження порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2018 № 865/32317);
 • Наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
 • Листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»;
 • Листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»;
 • Листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей»;
 • Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394;
 • Статуту закладу загальної середньої освіти Дачненський навчально-виховний комплекс «Школа -гімназія».

Навчальні плани складені відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України:

для 1-х класів -  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018р.  № 268; за Типовим навчальним планом 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», затвердженим наказом МОН України від 03. 02. 2021р. № 140, додаток 2;

для 2-х класів -  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018р.  № 268;

     для 3-4-х класів -  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019р.  № 1273;

для 8-9-х загальноосвітніх класів – за Типовими освітніми програмами  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом            Міністерства освіти і науки України  від  20.04.2018р.  №405, таблиця1;

для 10-11-х загальноосвітніх класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р.  №408 ( в редакції наказу МОН України від 28.11.2019р. №1493), таблиця 2;

  для 5-9-х гімназичних класів - за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України  від  20.04.2018  №405, таблиця 10;

для 11-го гімназичного класу– за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. №408 ( в редакції наказу МОН України від 28.11.2019р. №1493), таблиця 2.

 

 1. Особливості роботи закладу

Режим навчання - п`ятиденний робочий тиждень, одна зміна.

      Початок занять - о 8.30 годині.

      Тривалість навчального процесу під час уроків у початковій школі:

                     - 1-х  класах по 35 хвилин;

                          - 2-4-х класах по 40 хвилин;

                          - основній, старшій школі - по 45 хвилин.

    Безперервна навчальна діяльність при використанні технічних засобів навчання під час проведення навчальних занять та під час організації освітнього процесу за дистанційною формою під час карантину:

                        -1-х класах – 10 хвилин;

                        -2-4 класах – 15 хвилин;

                        -5-7 класах – 20 хвилин;

                        -8-9 класах – 25 хвилин;

                        -10-11 класах – на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.

Тривалість перерв: по 20 хвилин після 2-го та 3-го уроків, останні перерви по 15 хвилин для учнів 1-4-х класів; по 10 хвилин для учнів 5-11-х класів (п.3 розділу V Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ №2205 від 25 вересня 2020 року).

       Індивідуальні консультації, факультативи, курси за вибором реалізуються в другій половині дня за  окремим розкладом.

  За рахунок годин варіативної складової реалізується профільне навчання в10-11-х класах курсами за вибором, які обов′язкові для вивчення  учнями відповідно профільних курсів.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту» в Закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дачненському навчально-виховному комплексі  «Школа-гімназія» Дачненської сільської ради  2021/2022 навчальний рік розпочинається   01 вересня.

Навчальні заняття організовуються за  семестровою системою:

      І семестр – з 01 вересня по 23 грудня 2021 року,

      ІІ семестр – з 10 січня   по  01 червня 2022 року.  

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

       осінні    –    з  25 жовтня 2021 року  по    31 жовтня 2021 року;

       зимові    –   з  24 грудня 2021 року по  09 січня 2022 року;

       весняні   –   з 28 березня 2022 року по  03 квітня 2022 року;

       літні        –  з 02 червня 2022року по 31 серпня 2022 року.

Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів провести відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та рішення педагогічної ради протокол № 1 від   20 серпня  2021р.:

 • у 1- 4- х класах(25/10, 26/10,  27/10, 28 /10) навчальні екскурсії тривалістю не більше  3 академічних години на день;
 • у 5-6 –х класах (25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 28/03, 29/03, 30/03, 31/03, 01/04) навчальні екскурсії та практики по 3 академічні години на день;
 • у 7-8 –х класах (25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 28/03, 29/03, 30/03, 31/03, 01/04) навчальні екскурсії та практики по 4 академічних годин на день;
 • у 10 –х класах (25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 28/03, 29/03, 30/03, 31/03, 01/04 ) навчальні екскурсії та практики по 5 академічних годин на день.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про повну  загальну середню освіту», проводиться державна підсумкова атестація випускників початкової,         основної і старшої школи.

Вручення документів про освіту проводиться для випускників  9-х класів                                       орієнтовно в червні, 11-х класів  - у липні.

3. Мета та завдання освітнього процесу закладу

Головною метою роботи Дачненського НВК «Школа-гімназія» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, що виражається через всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Перед  закладом поставлені такі завдання освітнього процесу:

 • Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчої групи освітнього закладу «Школа вищої педагогічної майстерності».
 • Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, району, області, держави.
 • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.
 • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.
 • Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
 • Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2021/2022 навчальний рік.
 • У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2021/2022 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами школи.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських  якостей.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу освітнього закладу, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).

Освітню програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • дитиноцентризму і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту й очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 •  наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

                      

ІІ. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років, які досягли шкільної зрілості. Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право й створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Зарахування учнів до закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До закладу для здобуття початкової освіти обов’язково зараховуються (у разі подання батьками відповідної заяви) усі діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти. Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

– заява на ім’я директора школи;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– медична картка встановленого зразка.

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в проєкті «Інтелект України» розпочинається, як правило, із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в проєктних класах цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в Проєкті з іншого віку (Закон України «Про освіту», стаття 12). До здобуття другого (основного) циклу початкової освіти в Проєкті допускаються переважно учні, які здобували початкову освіту на першому адаптаційно-ігровому) циклі у 1–2-х класах Проєкту.

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти). У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 Освітній процес організований за такими циклами:

1) 1-2 класи – адаптаційно-ігровий;

2) 3-4 класи – основний;

3) 5-6 класи – адаптаційний;

4) 7-9 класи – базове предметне навчання;

5) 10 клас – профільно-адаптаційний;

6) 11 клас – профільний.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів закладів загальної середньої освіти складає 805 годин/навчальний рік, для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

         Розподіл навчального навантаження здійснено за освітніми галузями та роками навчання.  Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових навчальних планів (додаток).

Загальний обсяг тижневого навчального навантаження  становить:

 

                                                                                                                               

1 кл.

1 кл.

«Інтелект України»

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин

23

23

25

26

26

 

               

5кл.

гімназичний

6 кл.

гімназичний

7кл.

гімназичний

8кл.

гімназичний

8кл.

загальноосвітній

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня                       

28  

31

32

33

33

Сумарна кількість навчальних годин    

28+3

31+3

32+3

33+3

32,5+3        

 

                                                                                                                               

9 кл. гімназичний

9 кл. загальноосвітній

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

33

33

Сумарна кількість навчальних годин

33,5+3

32+3

 

 

10 кл. загальноосвітній

11 кл. гімназичний

11 кл.загальноосвітній

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

33

33

33

Сумарна кількість навчальних годин

33+3

33+3

33+3

 

З метою забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних дітей у Дачненському навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія» особлива увага приділяється вивченню учнями української, російської мов, оволодінню іноземними мовами (англійською, французькою, німецькою).

Години варіативної складової передбачені на упровадження індивідуальних консультацій,  факультативних курсів, предметів, відповідно запитам  учнів, якісного складу педагогічних працівників, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

На ІІІ ступені загальноосвітнього навчального закладу організовано профільне навчання, якому передує допрофільна підготовка в 8-9-х класах.

З метою реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі створені 3 різнопрофільні динамічні групи за такими напрямками:

 • філологічний;
 • природничо-математичний;
 • спортивний.

З варіативної складової 9-В класу додано 1 годину до варіативної складової  9-А, 9-Б класів на вивчення факультативних курсів «Цікава орфографія», «Розв’язування задач з параметрами».

 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній, як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності, знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки й спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає й поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки й спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного й соціального добробуту.

 

ІV.Форми організації освітнього процесу та методи навчання

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, брифінги, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть доповнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 У рамках академічної свободи форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти та відображаються в освітній програмі закладу освіти.

 З метою належної організації освітнього процесу в закладі освіти сформовано три інклюзивні класи - 1-Б, 3-А, 4-Б.  За заявами батьків організовано індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) для учня 9-В класу Юдіна Сергія Володимировича.  

 

V. ОПИС ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ

 

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів  обов’язкового освітнього компонента навчального плану. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової та базової середньої освіти, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом. Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах –рівневою оцінкою. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1‒2-х класів має формувальний характер, здійснюється вербально та передбачає активне залучення здобувачів освіти до самоконтролю й самооцінювання.

Результати навчання учнів характеризуються за чотирма рівнями: початковий,  середній,  достатній,  високий. Рівні результатів навчання учнів визначаються за:

 рівнем сформованості умінь як складових ключових та предметних компетентностей;

рівнем володіння розумовими операціями: вміння  аналізувати, синтезувати,  порівнювати,  класифікувати,  узагальнювати,  робити висновки тощо;

мірою самостійності у виконанні навчальних завдань;

рівнем сформованості вміння виявляти  проблеми  та  розв’язувати  їх,  висувати і формулювати гіпотези;

рівнем пізнавальної діяльності.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова атестація.  Річне оцінювання здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються  у  свідоцтві досягнень, що видається  учневі  щороку.  Поточне  та підсумкове  оцінювання  результатів здійснюється у таких формах:

усній (зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування);

письмовій (зокрема діагностичні, самостійні та контрольні роботи, тестування);

цифровій (зокрема тести в електронному форматі); графічній  (зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами);

 практичній (зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та  навчальних проектів, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів).

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

VІ.  ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

 1. Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

 1.  

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
 1.  
Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
 1.  
Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
 1.  
Я пізнаю світ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 1.  
Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

         

 1. Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

1. 

Українська мова

2. 

Українська література

3. 

Біологія

4.

Всесвітня історія

5. 

Географія

6. 

Зарубіжна література

7.

Інформатика

8. 

Історія України

9. 

Математика

10.

Мистецтво

11.

Основи здоров’я

12.

Природознавство

13.

Трудове навчання

14.

Фізика

15.

Фізична культура

16.

Хімія

17.

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)

18.

Іноземні мови

 

 1. Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 1.  

Українська мова

Рівень стандарту

 1.  

Українська мова

Профільний рівень

 1.  

Біологія і екологія

Рівень стандарту

 1.  

Всесвітня історія

Рівень стандарту

 1.  

Географія

Рівень стандарту

 1.  

Зарубіжна література

Рівень стандарту

 1.  

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

 1.  

Інформатика

Рівень стандарту

 1.  

Історія України

Рівень стандарту

 1.  

Історія України

Профільний рівень

 1.  

Математика

Профільний рівень

 1.  

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

 1.  

Технології

Рівень стандарту

 1.  

Українська література

Рівень стандарту

 1.  

Українська література

Профільний рівень

 1.  

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту

 1.  

Фізична культура

Рівень стандарту

 1.  

Фізична культура

Профільний рівень

 1.  

Хімія

Рівень стандарту

 1.  

Ромська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

 1.  

Іноземні мови

Рівень стандарту

 1.  

Іноземні мови

Профільний рівень

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

педагогічної ради

освітнього закладу

20.08.  2021 № 1

 

Додаток

до Освітньої програми

(розділ ІІ)

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія»

для 1-х класів на 2021/2022 навчальний рік

 з українською мовою навчання за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 

1 клас

 

 

Освітня програма початкової школи Науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» під керівництвом Гавриш І.В.

затверджена наказом МОН України від 03.02.2021р. №140

 

Українська мова

6

Англійська мова

3

Математична

Математика

3

Мовно-літературна, Математична, Природнича, Соціальна і здоров`язбережувальна, Громадянська та історична, Технологічна, Фізкультурна, Мистецька 

Я пізнаю світ

8

Фізкультурна

Фізична культура

2

Мистецька

Мистецтво

1

Усього

20+3

 Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

Гранично допустиме тижневе/ навчальне навантаження учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної ї варіантної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

 

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія»

для 1-2-х класів на 2021/2022 навчальний рік

 з українською мовою навчання

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на

 

 

рік

тиждень

рік

тиждень

         1кл.

 

2 кл.

 

 

 

Типова освітня програма під керівництвом Савченко О.Я., затверджена наказом МОН України від 21.03.2018р. №268

 

Типова освітня програма під керівництвом Савченко О.Я., затверджена наказом МОН України від 21.03.2018р. №268

Інваріантний складник

 

 

Мовно-літературна

Навчання грамоти

245

7

-

-

Українська мова

-

-

122,5

3,5

Читання

-

-

122,5

3,5

Іншомовна

Англійська мова

70

2

105

3

Математична

Математика

140

4

140

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська, соціальна, здоров`язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

105

3

105

3

Технологічна

Дизайн і технології

35

1

35

1

Інформатична

Інформатика

-

-

35

1

Мистецька

Музичне мистецтво

35

1

35

1

 

Образотворче мистецтво

35

1

35

1

Фізкультурна галузь

 Фізична культура

105

3

105

3

Усього

770

22

840

24

Варіативний складник

 

 

 Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

Індивідуальні консультації

 

 

 

35

 

 

 

1

 

 

 

35

 

 

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

 

875

 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

700

20

770

22

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

23

875

25

 

 

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія»

для 3-х класів на 2021/2022 навчальний рік

 з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на

тиждень у класах

 

 

 

 

3кл.

 

 

 

Типова освітня програма, розроблена  під керівництвом Савченко О.Я., затверджена наказом МОН України від 08.10.2019р. №1273

 

Інваріантний складник

 

Мовно-літературна

Українська мова

3,5

 

Літературне читання

3,5

 

Англійська мова

3

 

Математична

Математика

5

 

Я досліджую світ (природнича, громадянська, соціальна, здоров`язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

3

 

Технологічна

Дизайн і технології

1

 

Інформатична

Інформатика

1

 

Мистецька

Музичне мистецтво

1

 

 

Образотворче мистецтво

1

 

Фізкультурна

 Фізична культура

3

 

Усього

22+3

 

Варіативний складник

 

 Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

 

Індивідуальні консультації

 

 

 

1

 

 

Загальнорічна кількість навчальних годин

26

 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

23/805

 

 

Граничний обсяг домашнього завдання

70 хв

 

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія»

для  4-х класів на 2021/2022 навчальний рік

 з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на

тиждень у класах

 

 

4 кл.

 

 

Типова освітня програма, розроблена  під керівництвом Савченко О.Я., затверджена наказом МОН України від 08.10.2019р. №1273.

                                      Інваріантний складник

 

Мовно-літературна

 

 

Українська мова

3,5

Літературне читання

3,5

 

Англійська мова

3

Математична

Математика

5

Я досліджую світ (природнича, громадянська, соціальна, здоров`язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

 

Образотворче мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

 3

Усього

 

23+3

Варіативний складник

 

 Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

 

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня( без урахування годин фізичної культури)

23/805

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи)

 

26

Граничний обсяг домашнього завдання

90хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія» для  5-А, 5-Б, 5-В  (гімназичних),

класів на 2021/2022 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

Наказ  МОН України  від 20.04.2018р. 

 № 405,

(таблиця 10)

5-Б

Наказ   МОН України  від 20.04.2018р. 

 № 405,

(таблиця 10)

5-В

Наказ   МОН України                              від 20.04.2018р.

   № 405,

(таблиця 10)

Інваріантна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Українська література

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

Німецька мова

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

(Вступ до історії)

1

1

1

      Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

Інформатика

1

1

1

Здоров`я і фізична культура

 Основи здоров`я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

25,5+3

25,5+3

25,5+3

Варіативна складова

Навчальний предмет:

Російська мова

Курс за вибором:

«Українознавство»

 

 

2

 

0,5

 

 

2

 

0,5

 

 

2

 

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня(без урахування годин фізичної культури)

 

28

 

28

28

Всього

(без урахування поділу класів на групи)

 

28+3

 

28+3

28+3

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія» для  6-А, 6-Б, 6-В (гімназичних),

 класів на 2021/2022 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

6-А

Наказ  МОН України  від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

6-Б

Наказ МОН  України від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

6-В

Наказ  МОН України  від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

 

Інваріантна складова

 

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Українська література

2

2

2

Англійська мова

2

2

2

Німецька мова

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

Суспільство-

знавство

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)

2

2

2

      Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

Інформатика

1

1

1

Здоров`я і фізична культура

 Основи здоров`я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

27,5+3

27,5+3

27,5+3

Варіативна складова

Навчальний предмет:

Російська мова

Курс за вибором:

 • «Українознавство»

Факультативний курс:

 • «Шкільна риторика»

 

 

2

 

 

1

 0,5

 

 

2

 

 

1

0,5

 

 

2

 

 

1

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування годин фізичної культури)

 

31

 

31

 

31

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріативної і варіативної складових без урахування поділу класів на групи)

 

 

31+3

 

 

31+3

 

 

31+3


 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія» для  7-А, 7-Б, 7-В (гімназичних)

класів на 2021/2022 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

7-А

Наказ МОНУкраїни                від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

7-Б 

Наказ  МОН України                                від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

7-В 

Наказ  МОН України                                від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

Інваріантна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2,5

2,5

Українська література

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

Німецька мова

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

Суспільство-

знавство

Всесвітня історія.

1

1

1

Історія України

1

1

1

      Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Хімія

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров`я і фізична культура

 Основи здоров`я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

    29+3

29+3

29+3

Варіативна складова

Навчальний предмет:

Російська мова

Курс за вибором:

 • «Українознавство»

Факультативний курс:

 •  «Шкільна риторика»

 

 

               2

 

0,5

 

0,5

 

 

2

 

0,5

 

0,5

 

 

2

 

0,5

 

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування годин фізичної культури)

 

32

 

32

 

32

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріативної і варіативної складових без урахування поділу класів на групи)

 

 

32+3

 

 

32+3

 

 

32+3

 

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія» для  8-А (гімназичного),

8-Б, 8-В (загальноосвітнього) класів на 2021/2022 навчальний рік

                                          Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

 

 

8-А

Наказ  МОН України           від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

8-Б

Наказ  МОН України            від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

8-В 

Наказ  МОН України      від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

 

Інваріантна складова

 

 

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

 

Українська література

2

2

2

 

Англійська мова

2

3

3

 

Німецька мова

2

-

-

 

Зарубіжна література

2

2

2

 

Суспільствознавство

Історія України

  1,5

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

1

1

1

 

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

 

Математика

Алгебра

2

2

2

 

Геометрія

2

2

2

 

Природознавство

Біологія

2

2

2

 

Географія

2

2

2

 

Фізика

2

2

2

 

Хімія

2

2

2

 

Технології

 

Трудове навчання

1

1

1

 

Інформатика

2

2

2

 

Здоров`я і фізична культура

 Основи здоров`я

 1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

 

Разом

29,5+3

28,5+3

28,5+3

 

Варіативна складова:

 

 

 Навчальні предмети:

 • російська мова

 

2

 

2

 

2

 

(Допрофільна підготовка)

Курс за вибором:

Філологічний напрям (історико-філологічний профіль)- «Українознавство»

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

Факультативні курси:

Природничо-математичний напрям(математичний профіль)

-«Задачі економічного змісту в курсі алгебри»

Спортивний напрям(спортивний профіль)

-«Легка атлетика»

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

0,5

 

1

 

 

 

0,5

 

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня(без урахування годин фізичної культури)

33

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

32,5+3

32+3

 

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія» для  9-А,9-Б (гімназичних),

9-В (загальноосвітнього) класів на 2021/2022 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9-А

Наказ  МОН України                                від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

9-Б

Наказ  МОН України                                від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

9-В

Наказ  МОН України                                від 20.04.2018р.   № 405,

(таблиця 10)

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Англійська мова

2

2

3

Німецька мова

2

2

-

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

   1,5

   1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

1

1

1

Естетична культура

Мистецтво

1

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

Географія

   1,5

   1,5

1,5

Хімія

2

2

2

Фізика

3

3

3

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

2

2

2

Здоров`я і фізична культура

 Основи здоров`я

 1

 1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

 31+3

 31+3

 30+3

Варіативна складова:

 

 Навчальні предмети:

 • російська мова

 

2

 

2

1,5

(Допрофільна підготовка)

Факультативний курс:

Спортивний напрям(спортивний профіль)

«Легка атлетика»

 

 

 

-

 

 

 

-

 

0,5

Факультативний курс

Філологічний напрям (історико-філологічний профіль)

 • «Цікава орфографія»

Природничо-математичний напрям (математичний профіль)

 • «Розв`язування задач з параметрами

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

-

 

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня(без урахування годин фізичної культури )

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33,5+3

33,5+3

32+3

               

* З варіативної складової 9-В класу додано 1 годину до варіативної складової 9-А, 9-Б класів на вивчення факультативних курсів «Цікава орфографія», «Розв’язування задач з параметрами».

При цьому загальна кількість годин фінансування по класах не перевищує встановленої норми годин.                                            

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія»

для  10-ого загальноосвітнього класу з профільним предметом «Українська мова» на 2021/2022 навчальний рік  

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість

годин на тиждень у класах

10

Наказ МОН України від 20.04.2018  

№ 408  ( в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 року №1493), таблиця 2

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2+2*

Українська література

2

Англійська мова

2

Зарубіжна література

1

Суспільствознавство

Історія України

1,5+0,5**

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1***

Природознавство

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Хімія

1,5

Фізика і астрономія

3

Технології

Технології

1,5

Інформатика

1,5

Здоров`я і фізична культура

 Фізична культура

3

Захист України

1,5

Разом

 30,5+3

Варіативна складова:

 Навчальні предмети:

-російська мова

 

1

Факультативні курси :

Філологічний напрям (історико-філологічний профіль)

- Орфографічний практикум»

Природничо-математичний напрям (математичний профіль)

-   «Розв’язування задач з параметрами»

Спортивний напрям(спортивний профіль)

-   «Волейбол»

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня(без урахування годин фізичної культури)

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

 

*Для вивчення української мови як профільного предмета в 10 класі із варіативної складової передано до інваріантної складової 2 години.

**Для вивчення програми з історії України в 10 класі збільшено кількість годин, тому з варіативної складової передано до інваріантної складової 0,5 години.

*** Для вивчення програми з математики в 10 класі збільшено кількість годин, тому  з варіативної складової передано до інваріантної складової 1 годину.

При цьому загальна кількість годин фінансування по класах не перевищує встановленої норми годин.

 

Навчальний план

Дачненського НВК «Школа-гімназія»

для  11-А (гімназичного) з профільним предметом «Українська мова», 11-Б (загальноосвітнього) класів на 2021/2022 навчальний рік  

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11-А

Наказ МОН Україн

и від 20.04.2018   № 408(в редакції наказу МОН України від

28.11.2019 року

№1493)(таблиця 2)

11-Б

Наказ МОН України від 20.04.2018   № 408 (в редакції наказу МОН України від

28.11.2019 року

№1493)(таблиця 2)

Інваріантна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

2+2*

2+2*

Українська література

2

2

Англійська мова

2

2+1**

Зарубіжна література

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1,5+0,5***

1,5+0,5***

Всесвітня історія

1

1

Математика

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1****

3+1****

Природознавство

Біологія і екологія

2

2

Географія

1

1

Хімія

2

2

Фізика і астрономія

4

4

Технології

Технології

1,5

1,5

Інформатика

1,5

1,5

Здоров`я і фізична культура

 Фізична культура

3

3

Захист України

1,5

1,5

Разом

29,5+3

30,5+3

Варіативна складова:

Навчальні предмети:

 

-Російська мова

-Французька мова

 

 

1

1

 

 

1

-

Факультативні курси

Філологічний напрям

(історико-філологічний профіль)

- «Орфографічний практикум»

Природничо-математичний напрям

(математичний  профіль)

-   «Розв’язування задач з параметрами»

Спортивний напрям

(спортивний профіль)

- «Волейбол»

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня(без урахування годин фізичної культури)

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

           33+3                        

33+3

 

 

 

 

 

 
 

*Для вивчення української мови  як профільного предмета в 11-А, 11-Б класах із варіативної складової передано до інваріантної складової по 2 години.

**Для вивчення програми із англійської мови в 11-Б класі збільшено кількість годин, тому  з варіативної складової передано до інваріантної складової 1 годині.

***Для вивчення програми із історії України  в 11-А, 11-Б  класах збільшено кількість годин, тому  з варіативної складової передано до інваріантної складової по 0,5 години.

****Для вивчення програми із математики в 11-А, 11-Б  класах збільшено кількість годин, тому  з варіативної складової передано до інваріантної складової по 1 годині.

При цьому загальна кількість годин фінансування по класах не перевищує встановленої норми годин.