Дачненський ліцей №2 Дачненської сільської ради

 

Управління

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

 

Освітні принципи управління філософії освіти – корінне питання будь-якої освіти, ядро, до якого мають тяжіти всі сутнісні питання, особливо управління школою.

Основні характеристики гуманістичного підходу до управління закладами середньої освіти, виявляються у певних положеннях, які відображають:

·        створення умов для безперервного соціального, інтелектуального і особистісного розвитку кожного працівника, розвитку здатності членів колективу до управління (самоаналізу, самореалізації, саморегуляції) своєю діяльністю і поведінкою, враховуючи при цьому індивідуально-психологічні особливості працівників;

·        директор школи здійснює управління на гуманістичних засадах, позитивно оцінює ідеї гуманізації, орієнтується на подальший професійний розвиток, самовдосконалення і самотворення, розвиває психологічну готовність до управлінської діяльності на гуманістичних засадах;

·        необхідність побудови управлінських стосунків між керівником та підлеглим на основі партнерства;

·        важливість розуміння та врахування індивідуально-психологічних особливостей підлеглих в управлінській взаємодії;

·        рівність партнерів по спілкуванню, емоційній відкритості і довірі один до одного, прийнятті іншої людини як цінності у свій внутрішній світ;

·        здійснювати впровадження нових технологій навчання в процесі спільної діяльності керівника і членів педагогічного колективу, в ході якої вони реалізують себе як творчі індивідуальності;

·        забезпечувати розвиток учнів як суб'єктів творчої праці через ефективне здійснення педагогічної взаємодії  — важливе завдання керівника середньої освіти;

·        реалізація гуманістичних ідей і цінностей педагогічного колективу у процесі взаємодії з учнями та їхніми батьками.